Praca w terenie przy inwentaryzacji przyrodniczejEkoPracownia

EkoPracownia to firma stworzona w celu fachowego wsparcia osób zmagających się z problematyką ochrony środowiska – osób prywatnych, firm oraz instytucji planujących przedsięwzięcia, do których wymagane jest posiadanie ekspertyzy, opinii przyrodniczej lub innego dokumentu środowiskowego. Swoją ofertę kieruję tym samym zarówno do firm i instytucji wykonujących całościowe raporty OOŚ (Oceny Oddziaływania na Środowisko) przy wsparciu samodzielnych przyrodników, jak i do indywidualnych klientów oraz inwestorów planujących przedsięwzięcia mogące oddziaływać na Środowisko.

Jestem przyrodnikiem z doświadczeniem oraz wykształceniem kierunkowym. Ochrona przyrody jest moją pasją, dlatego chętnie i dokładnie wykonuję powierzane mi zadania. W razie potrzeby, przy większych projektach, współpracuję z innymi ekspertami z zakresu ochrony środowiska oraz przyrodnikami. Mogę również szybko zebrać zespół niezbędnych fachowców do wykonania większych zleceń – gwarantuję rzetelność na każdym etapie przeprowadzanych działań.

Analizy, raporty, opracowania i ekspertyzy przyrodnicze wykonywane przeze mnie (lub nadzorowane) są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz spełniają wymogi stawiane zarówno przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, jak i inne organy decyzyjne bądź opiniujące.

Opracowania z zakresu ochrony przyrody

Wykonuję ekspertyzy przyrodnicze oraz opracowania z zakresu ochrony przyrody, takie jak:

 • inwentaryzacje przyrodnicze na potrzeby oceny wpływu planowanych inwestycji na przyrodę
 • nadzór przyrodniczy inwestycji;
 • waloryzacje przyrodnicze obszarów wstępnie wyznaczonych lub przygotowywanych pod inwestycje;
 • ocena oddziaływania na środowisko farm wiatrowych, linii elektroenergetycznych oraz innych przedsięwzięć;
 • opinie przyrodnicze;
 • analizy środowiskowe oraz przyrodnicze;
 • inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze województw, powiatów, gmin, a także nadleśnictw;
 • inwentaryzacje przyrodnicze na obszarach chronionych oraz nieobjętych ochroną;
 • inwentaryzacje dendrologiczne wraz z przygotowaniem wniosku o zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów;
 • monitoring ornitologiczny (przed- i porealizacyjny);
 • monitoring chiropterologiczny (przed- i porealizacyjny);
 • monitoring przyrodniczy;
 • screening stanu środowiska;
 • ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszary chronione w ramach sieci Natura 2000;
 • inne niezbędne ekspertyzy przyrodnicze.

Wykonuję jednocześnie niezbędną dokumentację zarówno z przeprowadzanych zleceń, jak i wnioski oraz raporty na potrzeby instytucji i jednostek ochrony środowiska (m.in. raporty o oddziaływaniu na środowisko, karty informacyjne, wnioski o zezwolenie na wycinkę drzew i krzewów, wnioski w celu uzyskania pozwoleń wodnoprawnych (operaty wodnoprawne) ).

Edukacja przyrodniczamonitoring przyrodniczy, nadzór przyrodniczy

Proponuję również działania z zakresu:

 • edukacji przyrodniczej dla szkół, przedszkoli i indywidualnych grup (w każdej kategorii wiekowej);
 • opracowania przyrodniczych ścieżek edukacyjnych.

 

Doradztwo

 • doradztwo z zakresu ochrony przyrody;
 • doradztwo ekologiczne;
 • doradztwo w zakresie ocen oddziaływania na środowisko;
 • pomoc w procedurze powoływania form ochrony przyrody;
 • konsultacje i nadzór merytoryczny publikacji z zakresu ochrony przyrody i ekologii;
 • redakcja i korekta merytoryczna tekstów o tematyce przyrodniczej na potrzeby mediów oraz wydawnictw popularnonaukowych.

Zapraszam do bliższego zapoznania się z moją ofertą, jestem otwarty na nowe zadania.