Edukacja

W ramach działalności edukacyjnej Ekopracownia formicus proponuje:

 • zajęcia przyrodnicze dla szkół, przedszkoli i indywidualnych grup (w każdej kategorii wiekowej);
 • opracowania przyrodniczych ścieżek edukacyjnych;
 • oprowadzanie grup szkolnych lub turystycznych po terenach cennych przyrodniczo;
 • zajęcia z edukacji ekologicznej;
 • Eksperymentarium przyrodnicze;
 • prowadzenie klubów i kół przyrodniczych przy placówkach oświatowych;
 • zajęcia na terenach parków krajobrazowych;
 • zajęcia logopedyczne w terenie (oraz indywidualną terapię logopedyczną);
 • prelekcje przyrodnicze;
 • szkolenia z tematyki ochrony środowiska dla pracowników i przedsiębiorców;
 • wsparcie merytoryczne lub przygotowanie publikacji przyrodniczych oraz treści dla mediów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą tematyką kursów oraz zajęć bądź zaproponowanie własnej. Jesteśmy otwarci na pomysły i kreatywni w ich opracowywaniu.

IMG_0899 wwwIMG_2097 www  DSC00117 www

 

Zapraszamy również do zapoznania się z naszym blogiem ekopracownia.blog.pl.