EkoSłówko / Pracownia Myśli i Słowa

Maryla Błońska logopeda Piotrków Tryb.

EkoSłówko to działalność edukacyjna w niektórych aspektach związana z ideą edukacyjną EkoPracowni, a skupiająca się na usługach reedukacyjnych oraz logopedycznych.

Cechują mnie otwartość i serdeczność. Mową, słowem pisanym, edukacją i terapią zajmuję się jako polonistka, edytor i logopeda. Chętnie się dokształcam (moje dyplomy i zaświadczenia), aby jak najlepiej wykonywać swoją pracę i wychodzić na przeciw potrzeb oraz oczekiwań.

Prowadzone zajęcia są atrakcyjne zarówno dla młodszych, jak i starszych pacjentów — tak dzieci, jak i dorosłych. Skupiają się na wszechstronnym rozwoju i wspieraniu procesów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania. W trakcie używane są nowoczesne pomoce dydaktyczne i skuteczne metody pracy poparte naukowo. Wykorzystywane są także z własne, kreatywne pomysły z dopasowaniem do potrzeb pacjenta.

Logopedia i reedukacja dla dzieci oraz młodzieży:

 • diagnozowanie i usuwanie wad wymowy (praca z dzieckiem od 2 r.ż.)
 • masaż logopedyczny
 • nauka poprawnej techniki oddychania
 • badanie ryzyka zagrożenia dysleksją
 • terapia dysleksji, dysortografii i dysgrafii (w oparciu o rekomendowane materiały)
  • grupowa
  • indywidualna
 • trening ortograficzny
 • trening czytania ze zrozumieniem
 • przygotowanie do nauki czytania
 • nauka czytania (metoda globalna, odimienna, sylabowa bądź tradycyjna)
 • terapia niepłynności mowy
 • ćwiczenia dykcji, wyrazistości i tempa wymowy
 • praca z dzieckiem nadpobudliwym, z deficytami uwagi i koncentracji
 • emisja głosu (kultura żywego słowa)
 • korepetycje (j. polski, j. niemiecki).

Logopedia dla osób dorosłych:

 • diagnozowanie i usuwanie wad wymowy (seplenienie, brak głoski [r], niepłynność mowy)
 • terapia logopedyczna osób z chorobami neurodegeneracyjnymi oraz uszkodzeniami układu nerwowego (afazją, dyzartrią)
 • masaż logopedyczny
 • nauka poprawnej techniki oddychania
 • ćwiczenia dykcji, wyrazistości i tempa wymowy
 • zajęcia z emisji głosu.

Terapia logopedyczna prowadzona jest w oparciu o indywidualne programy  przygotowywane dla każdego pacjenta.

Diagnoza logopedyczna obejmuje:

 • wywiad z rodzicem,
 • badanie mowy, w tym: rozumienie mowy, nadawanie mowy, artykulacje poszczególnych głosek,
 • badanie sprawności narządów artykulacyjnych,
 • badanie słuchu fonemowego.

Zajęcia mogą odbywać się w gabinecie lub u Państwa w domu. Dojazd na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i w jego bliskie okolice jest bezpłatny.

Kontakt: 505 073 253 (mgr Maryla Błońska – dyplomowany polonista-logopeda)