magnoliaOchrona przyrody jest to ogół działań, których celem jest zachowanie w niezmienionym lub optymalnym stanie przyrody ożywionej i nieożywionej, a także krajobrazu. Głównym celem ochrony przyrody jest utrzymanie stabilności ekosystemów i procesów ekologicznych oraz zachowanie różnorodności biologicznej.

Działania na rzecz ochrony przyrody podejmowano od najdawniejszych czasów. Wraz z rozwojem społeczeństw i idącymi za tym coraz większym wykorzystaniem zasobów przyrody oraz zajmowaniem coraz większych terenów pod osadnictwo, następowało poszerzanie wiedzy przyrodniczej niezbędnej dla dobrego korzystania z zasobów środowiska.

Pierwsze ograniczenia prawne chroniące przyrodę w Polsce pojawiły się już na początku istnienia państwa. Początkowo miały one przede wszystkim znaczenie praktyczne – umożliwiały m.in. zachowanie na potrzeby królów i innych możnowładców cennych zasobów środowiska przyrodniczego, głównie grubej zwierzyny łownej. Na przestrzeni wieków następowała ewolucja w kierunku prowadzenia ochrony z pobudek konserwatorskich, estetycznych, historycznych i naukowych.

Działania z zakresu ochrony przyrody można podzielić na czynne i bierne. Czynna ochrona przyrody to konkretnie podejmowane czynności, jak zakładanie budek lęgowych dla ptaków, koszenie łąk, przejścia dla zwierząt w obrębie dróg, reintrodukcje itp. Bierna ochrona przyrody to ogólnie ujmując ochrona prawna, tworzenie parków, rezerwatów, użytków ekologicznych, obejmowanie ochroną zagrożonych gatunków zwierząt i roślin.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą w Polsce Ustawą o ochronie przyrody celem podejmowanych działań jest:

 •    utrzymanie stabilności ekosystemów i trwałości procesów ekologicznych;
 •    zachowanie różnorodności biologicznej, w tym zapewnienie ciągłości istnienia wszystkich gatunków roślin, zwierząt i grzybów wraz z ich siedliskami;
 •    ochrona walorów krajobrazowych, zadrzewień oraz zieleni w miastach i wsiach;
 •    utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych, a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;
 •    zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;
 •    kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody poprzez działalność edukacyjną, informacyjną i promocyjną.

Do najważniejszych powodów, dla których podejmuje się ochronę przyrody, należą:DSC00117 www

 •  względy estetyczne (rekreacyjne),
 •  gospodarcze,
 •  przyrodniczo-naukowe,
 •  społeczne,
 •  historyczno-naukowe.

Warning: A non-numeric value encountered in /home/ekoprac/domains/ekopracownia.com.pl/public_html/wp-content/themes/Newspaper/includes/wp_booster/td_block.php on line 352

ZOSTAW ODPOWIEDŹ