Ekspertyzy przyrodnicze

Ekspertyzy przyrodnicze bywają niezbędne w momencie przygotowywania:

 • Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia,
 • Raportu OOŚ (Raportu o Oddziaływaniu na Środowisko),
 • Wniosku o wycinkę drzew i krzewów,
 • nadzoru przyrodniczego,
 • kontroli stanu siedlisk przyrodniczych.

EkoPracownia wykonuje wszelkie niezbędne badania terenowe, inwentaryzacje, opracowania przyrodnicze oraz nadzór i monitoring przed-/porealizacyjny w zakresie:

 • siedlisk NATURA 2000,
 • gatunków ptaków chronionych w Polsce,
 • inwentaryzacji ornitologicznych lub chiropterologicznych,
 • gatunków roślin i grzybów,
 • bezkręgowców,
 • płazów,
 • gadów,
 • ssaków naziemnych,
 • nietoperzy.