Inwentaryzacje dendrologiczne

Proponuję pełny zakres usług związanych z  gospodarką drzewostanem

DSC00397_wwwUsuwanie drzew jest objęte warunkami określonymi w ustawie o ochronie przyrody, które dotyczą także prowadzenia prac minimalizujących konieczność usuwania zadrzewienie i sposobu zapewnienia jego nieuszkodzenia. Przed przystąpieniem do usunięcia drzew niezbędne jest często sprawdzenie, czy działanie to nie wpływa negatywnie na chronione gatunki zwierząt zamieszkujących okolicę. Dlatego też organy administracji często nakładają na inwestora obowiązek przedłożenia wyników z przeprowadzonej kontroli drzew przeznaczonych do wycinki pod kątem występowania ptaków, nietoperzy lub chronionych gatunków owadów.

Inwestycje budowlane na terenach zadrzewionych należy poprzedzać także pełnymi inwentaryzacjami dendrologicznymi. Dopiero na ich podstawie wykonuje się analizy i dalsze projekty gospodarki drzewostanem. Projektowanie w oparciu o profesjonalnie wykonany plan gospodarki drzewostanem pozwala na zminimalizowanie opłat ustawowych za usunięcie drzew (a niejednokrotnie stanowią one niebagatelną część wartości inwestycji).

Wykonanie szacunkowej wyceny opłat za usunięcie drzew warto zatem rozważyć przed zakupem terenu pod inwestycje, ponieważ wysokość opłat może zaważyć na opłacalności przedsięwzięcia.

Wykonuję:DSC00270_www
 • proste inwentaryzacje drzew wymagane przy uzyskiwaniu zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów,
 • rysunki i mapy określające usytuowanie drzew lub krzewów na wyznaczonym terenie,
 • dokumentację fotograficzną stanu przed i po wycince drzew z danego terenu;
 • inwentaryzacje drzew jako część materiałów wyjściowych do projektów architektonicznych,
 • ekspertyzy dendrologiczne umożliwiające zmniejszenie opłat ustawowych,
 • pełne inwentaryzacje dendrologiczne – prezentowane następnie w formie raportu,
 • kontrole przyrodnicze drzew przeznaczonych do wycinki,
 • szersze inwentaryzacje przyrodnicze,
 • oszacowanie wieku drzew – w formie doradztwa przyrodniczego.

 

Przygotowuję także wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

 

Inwentaryzacja dendrologiczna oddawana jest w formie dokumentu (wydruku oraz wersji cyfrowej) zawierającego część opisową oraz graficzną.

Cześć opisowa zawiera:
 • tabelaryczne zestawienie inwentaryzowanego drzewostanu;
 • wymiary drzew/ krzewów (wysokość, obwód pnia, zajmowana powierzchnia);
 • tabelaryczne zestawienie roślin występujących na inwentaryzowanym terenie – w zależności od potrzeb z podziałem na:
  • zieleń poznaczoną do zabiegów pielęgnacyjnych,
  • zieleń którą należy zabezpieczyć na czas wykonywanej inwestycji,
  • zieleń przeznaczoną do usunięcia,
  • zieleń przeznaczoną do przesadzenia na wyznaczone nowe stanowisko;
 • określenie stanu zdrowotnego zieleni;
 • ekspertyzę dendrologiczną inwentaryzowanej zieleni;
 • podstawowe informacje na temat celu i przedmiotu opracowania;
 • ogólne dane o analizowanym terenie.

 

Część graficzna dokumentacji to głównie mapa, na której w sposób czytelny naniesione zostają symbole roślinne określające lokalizację inwentaryzowanej zieleni. Część graficzna stanowi załącznik do części opisowej.

 

Podstawa prawna

 

drzewa wrośnięte w schodydrzewo w mieściegniazdo na drzewieDSC01339 www