Zrealizowane zadania

Zrealizowane zadania

 • Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie planowanego wyrobiska odkrywkowego Wygnanów II, powiat opoczyński, gmina Sławno – autor, jako część raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla Kopalni Surowców Mineralnych „Pawłów” Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., powiat piotrkowski, gmina Wola Krzysztoporska – współautor
 • Inwentaryzacja florystyczno-faunistyczna na przekroczeniu rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim dotycząca przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring chiropterologiczny dla inwestycji polegającej na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 0,8 MW, gm. Gidle – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring ornitologiczny dla inwestycji polegającej na budowie dwóch turbin wiatrowych w miejscowości Nadolna-Kolonia – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring ornitologiczny dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW w miejscowości Stanisławów, gm. Łęki Szlacheckie – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring chiropterologiczny dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW w miejscowości Stanisławów, gm. Łęki Szlacheckie – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring ornitologiczny dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW w miejscowości Broniewek, gmina Radziejów – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring chiropterologiczny dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW w miejscowości Broniewek, gmina Radziejów – wraz z opracowaniem – współautor
 • Inwentaryzacja drzewostanu z przygotowaniem wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów dla potrzeb prywatnych przy zagospodarowaniu działki w rejonie Wierzei w Piotrkowie Tryb.
 • Inwentaryzacja przyrodnicza na terenie planowanego wyrobiska odkrywkowego Wygnanów II, powiat opoczyński, gmina Sławno – autor, jako część raportu oddziaływania ww. przedsięwzięcia na środowisko
 • Inwentaryzacja przyrodnicza dla Kopalni Surowców Mineralnych „Pawłów” Górażdże Kruszywa Sp. z o.o., powiat piotrkowski, gmina Wola Krzysztoporska – współautor
 • Inwentaryzacja florystyczno-faunistyczna na przekroczeniu rzeki Strawy w Piotrkowie Trybunalskim dotycząca przebudowy gazociągu wysokiego ciśnienia – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring ornitologiczny dla inwestycji polegającej na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 0,8 MW, gm. Gidle – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring chiropterologiczny dla inwestycji polegającej na budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 0,8 MW, gm. Gidle – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring ornitologiczny dla inwestycji polegającej na budowie dwóch turbin wiatrowych w miejscowości Nadolna-Kolonia – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring ornitologiczny dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW w miejscowości Stanisławów, gm. Łęki Szlacheckie – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring chiropterologiczny dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 600 kW w miejscowości Stanisławów, gm. Łęki Szlacheckie – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring ornitologiczny dla inwestycji polegającej na budowie turbiny wiatrowej o mocy do 600 kW w miejscowości Budy Stare, gmina Młodzieszyn – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring ornitologiczny dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW w miejscowości Broniewek, gmina Radziejów – wraz z opracowaniem – współautor
 • Monitoring chiropterologiczny dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 1,5 MW w miejscowości Broniewek, gmina Radziejów – wraz z opracowaniem – współautor